Kurven er tom

Han lyver lokalhistorien levende

17-08-2016
Han lyver lokalhistorien levende
- et interview med Carsten René Nielsen af Henriette Terkelsen

"ATLAS OVER AARHUS er jo nærmest mit drømmeprojekt!" Sådan siger forfatter og digter Carsten René Nielsen allerede i telefonen, mens jeg aftaler mit interview med ham. Og entusiasmen er også tydelig, da jeg mødes med ham i hans lejlighed i et baghus på Skovvejen. Det eneste baghus i karreen. "Med ATLAS OVER AARHUS kan jeg kombinere min interesse for historie med min glæde og kærlighed til Aarhus, som er en by jeg elsker – og så det litterære. For mig kan det ikke blive bedre!"

Forfatter og digter Carsten René Nielsens værker og arbejdsmetode er gennemsyret af lige dele systematik og finurlighed. Fra det motivisk, matematiske system i gennembrudssamlingen 'Cirkler' (1998) til det stedsspecifikke udgangspunkt i 'Husundersøgelser' (2008) tager alle Carsten René Nielsens værker udgangspunkt i en form for system. Ud af det systematiske arbejde træder små fortællinger fyldt med konkretiserede abstraktioner og skæve personligheder.

I lejligheden på 2. sal fortæller Carsten René Nielsen om sit arbejde med de tekster, han har skrevet for ATLAS OVER AARHUS. "Det er en arbejdsform jeg har brugt tidligere, og som jeg bruger til ATLAS OVER AARHUS – jeg sætter mig ned og læser alt det historiske stof, jeg kan komme i nærheden af om området, både primærtekster og faglitteratur, og det stof forvandler jeg så til fiktion. Jeg har siddet med gamle matrikelkort, for at finde ud af om et hus lå på matrikel 17c eller d. Altså, en historiker ville jo sige, at mine historier er løgn, og det er de jo også, det er fiktion, men de har en høj grad af klangbund i virkelig historie eller virkelige personer." Når han bliver bedt om at afdække et nyt område af Aarhus, går Carsten René Nielsen metodisk til værks. Han afsøger alt fra internet til lokalhistoriske arkiver og læser sig ind på området, beboere, personligheder og anekdoter. Og ud af dette arbejde dukker små, finurlige kortprosatekster, tekster som er lokalhistorisk funderede, men alligevel fiktion. "Jeg ved aldrig, hvad der sætter noget i gang. Måske er det en enkelt lillebitte sidebemærkning, som ender med at blive til noget helt andet", fortæller han.

Den historiske interesse stammer helt tilbage fra skoletiden, og egentlig ville Carsten René Nielsen have læst historie. Skæbnen, og administrative forskelligheder mellem RUC og Aarhus Universitet, ville dog noget andet, men interessen for historie har aldrig sluppet ham, og nu kommer den ham til gode i arbejdet med teksterne til ATLAS OVER AARHUS. I teksten 'Vennelyst', som Carsten René Nielsen beskriver som en form for readymade, en tekst skabt af allerede eksisterende tekster, ses det lokalhistoriske researcharbejde i sin reneste form. Til teksten har han udvalgt en række tekstbidder fra databasen Sejrs Sedler, en samling på mere end 120.000 udklip fra Aarhus Stiftstidende samlet af tidligere chef for Statsbiblioteket, Emanuel Sejr. Teksterne er derefter samlet som en art montage, og der optræder nærmest ikke et eneste ord skrevet af Carsten René Nielsen i den færdige tekst. "Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det tror man, men det er det ikke", siger han.

Vennelyst

Annoncen lovede tretusinde orientalske lamper, atletiske og akrobatiske øvelser, vovede romerske stillinger, en olympisk søjle oplyst af rød bengalsk flamme og den flyvende Merkur udført i en regn af ild, to montgolfierske silkeballoner fyldt med spiritusgas, jongleren med gyldne apparater, japansk gøglerspil, musklernes dans og komisk tandtrækning. Dertil den kinesiske lanterne, udført med levende duer, og som finale nutidens største vidunder: det talende hoved. Hvad publikum fik, var en linedanser, der optrådte i en, som Aarhus Stiftstidende beskrev det, »alt andet end nervepirrende højde«, et tykkemandsløb, hvor fire velproportionerede herrer asede rundt på en intermistisk bane og til slut Jakob Skomager og hans kone på stylter.

I andre tekster vækker Carsten René Nielsen lokalhistoriske personligheder til live igen. Dette ses blandt andet i teksten 'Kannibaler'. I sin research til Brabrand-teksterne stødte Carsten René Nielsen på Inspektør Lundager, mangeårig og legendarisk skoleinspektør på Engdalsskolen. Lundager optræder i teksten, og under et oplæsningsarrangement på Gasværket i Gellerup stod det helt klart for Carsten René Nielsen, at hans tekst var lykkedes. "Det første spørgsmål efter oplæsningen var, om jeg selv var fra Brabrand. Så tænkte jeg "YES!", så vidste jeg, at jeg havde ramt rigtigt. Alle der har gået på skolen i Lundagers tid, kan høre ham sige "Noget sådant finder ikke sted, hersteds", men det er jo noget jeg har læst. Jeg har ikke selv gået på skolen".

Så vidt man ved, sidder skoletandlægerne på Engdalskolen heller ikke om aftenen og filer hinandens tænder til, så de nemmere kan spise børnene, selv om alle børn nok har forestillet sig, at dette lige netop er, hvad tandlæger laver efter arbejdstid. Som skoleinspektør Lundager altid sagde: »Noget sådant finder ikke sted, hersteds.« (fra teksten 'Kannibaler')

Carsten René Nielsen (f. 1966) er født og opvokset i Slagelse, men har været bosat i Aarhus i mere end 25 år. Han debuterede i 1989 med digtsamlingen 'Mekaniker elsker maskinsyerske'. Hans gennembrudssamling 'Cirkler' (1998) består af prosadigte, en form han har holdt fast i siden. Blandt hans vigtigste værker er prosadigtsamlingen 'Husundersøgelser' (2008) og kortprosaudgivelsen 'Dobbeltgængeren fra Randers' (2012).

For ATLAS OVER AARHUS har Carsten René Nielsen indtil videre skrevet 9 tekster, hvoraf de 5 kan læses i øgadekvarteret, hvor de er placeret i form af bænke, skilte og en gadedør. Se mere på www.365tekster.dk

ATLAS OVER AARHUS er et kunst- og litteraturformidlingsprojekt, hvor en række forfattere skriver tekster om byen. En del af disse er stedsspecifikke. Teksterne udgives så vidt muligt som fysiske installationer i det område de beskriver.
Vores vigtigste samarbejdspartnere er
365TEKSTER, Godsbanen, Projektdækket, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
Kontakt: robert@365tekster.dk - www.365tekster.dk